Snížení tepelných ztrát při rekonstrukci
Nejčastěji se tepelné ztráty při rekonstrukci domu redukují stavebními úpravami, jako je zateplení domu a výměna oken. Tyto investice zamezují únikům tepla, díky čemuž dům funguje úsporněji. Nicméně, taková rekonstrukce může negativně ovlivnit vnitřní prostředí domu, kde obyvatelé tráví většinu svého času. Utěsněním se totiž zamezí přirozené výměně vzduchu, což vede ke zvýšení koncentrace oxidu uhličitého.

Majitelé jsou pak nuceni častěji větrat, čímž uniká nejen nahromaděný CO₂ ale také energie v podobně tepla. Rekonstrukce se tak z ekonomického hlediska stává neefektivní. Pokud se nevětrá, nastává další problém – hromadění vlhkosti, které může vést ke vzniku plísní a dalších patogenů. Takto nekomplexně rekonstruované domy jsou nakonec hůře obyvatelné než před samotnou rekonstrukcí.

Větrání s rekuperací jako řešení
Řešením může být instalace systému řízeného větrání. Větrání s rekuperací tepla zajistí neustálou automatickou výměnu vnitřního vzduchu za čerstvý a zároveň sníží tepelné ztráty a účinně filtruje prach a pyly. Použití pouze odtahových ventilátorů v místnostech s vlhkostí nestačí, protože v těsném domě není dostatečná náhrada odtahovaného vzduchu čerstvým.

Při rekonstrukci se není třeba obávat velkých zásahů do interiéru. Rekuperaci vzduchu lze realizovat například přes několik malých decentrálních větracích jednotek, které potřebují pouze dostatečný otvor skrz venkovní stěnu a elektrickou přípojku 230 V.