Sotva je něco důležitějšího než vzduch, který dýcháme. S větracím systémem minimalizujete obsah CO2 a těkavých organických látek a zajistíte si tak maximální kvalitu vzduchu a zdravé bydlení – bez ohledu na velikost nemovitosti a bez ohledu na to, zda jde o novostavbu nebo rekonstrukci.

ComfoValve Luna S, Luna S, supply air valve, design valve, living, woman, child, couch, fresh air, house, private garden

Není dusno, bez zápachu, příjemná teplota a není příliš sucho: to jsou primární požadavky na příjemné vnitřní klima. Zdravý vzduch v místnosti v detailu také znamená, že je pokud možno bez znečišťujících látek a jemného prachu, má nízké chemické emise, jako jsou VOC (těkavé organické sloučeniny) a formaldehyd, v maximální možné míře zabraňuje šíření škodlivých bakterií a obsah CO2 je nízký. Stručně řečeno: Čistý, na kyslík bohatý, čerstvý vzduch.

Existuje vhodný systém větrání pro všechny požadavky, bez ohledu na to, zda se jedná o větrání jedné místnosti, cenově výhodné základní větrání nebo sofistikované komfortní větrání - a to v nejlepším případě i s chladicím systémem. Zjistěte, kde má větrací systém smysl a která varianta by vás mohla zajímat.

 

Takový by měl být vzduch v interiéru...

Zdravý vzduch ve vlastní domácnosti je důležitý pro naši pohodu a zdraví. Optimální klima v interiéru lze měřit pomocí následujících faktorů:

Teplota: 21 - 26°C
Vlhkost vzduchu: 30 - 60 % relativní vlhkosti
Vertikální teplotní rozdíl mezi stropem a podlahou: maximálně 2 - 3°C
Pohyb vzduchu (průvan): nejvýše 0,1 m/s (při 20°C) až 0,5 m/s (při 26°C)
Koncentrace CO2: max. 1000 - 1300 ppm (venkovní vzduch má asi 400 ppm)
Imise hluku: max. 25 - 30 dBA
Pachy: žádné 
Částice: nejvýše 20 - 50 μg/m³
Pyl: žádný
Radon: max. 300 Bq/m³ (limitní hodnoty)

 


Pohyb vzduchu

Většině lidí je průvan způsobený otevřenými okny nebo netěsnou fasádou nepříjemný, zejména při nízkých teplotách. Studie švýcarského federálního úřadu pro energetiku uvádí, že přibližně 60 % obyvatel s jednoduchými systémy ventilace (bez komfortního větrání) „někdy nebo vždy pociťuje průvan“ v blízkosti výstupů vzduchu. V budovách se vzduchotěsnou obálkou řídí komfortní větrání přívod vzduchu, rychlost vzduchu a teplotu vzduchu, čímž zajišťuje příjemné klima v místnosti bez rušivých faktorů.

 

Vlhkost vzduchu

Příliš suchý vzduch v interiéru během topného období nemusí být. Vzduch uvnitř domů je často příliš suchý, zvláště v chladných zimních dnech. To může vést k nepříjemnému podráždění. Entalpický výměník Zehnder ve větrací jednotce poskytuje nápravu díky vysoce účinné polymerové membránové fólii. Výměník tepla a vlhkosti dokáže hygienickým způsobem získat vlhkost zpět z odpadního, použitého vzduchu.

 

Zvuky

Distribuce vzduchu je velmi tichá díky předřazeným tlumičům hluku v přívodním a odvodním vzduchovém potrubí. Přenos zvuku z místnosti do místnosti je nemožný, protože každý výstup vzduchu je samostatně připojen k rozdělovací skříni. Další výhoda: Větrání obytného prostoru může chránit i před hlukem zvenčí. Například na frekventované hlavní silnici ventilační systém nepřetržitě zajišťuje čerstvý vzduch, aniž by otevřenými okny a dveřmi byl slyšet hluk z ulice.

 

Tepelný komfort

Tepelná pohoda popisuje, jak dobře se člověk cítí v místnosti z hlediska teploty a relativní vlhkosti. Komfortní větrání nastavuje optimální podmínky pro vytvoření příjemného vnitřního klima po celý rok. Ačkoli je komfort pocitově subjektivní, obecný rozsah pohodlí je přibližně 18 °C až 24 °C a 35-75 % relativní vlhkosti. Člověk nedokáže rozeznat relativní vlhkost mezi 30-50 %, nebo jen zřídka. Nadměrná vlhkost, například v létě (při ochlazování vnitřního vzduchu) nebo v zimě (při špatné izolaci), může vést k tvorbě plísní. Tento stav může mít nejen negativní zdravotní následky (alergie, infekce, astma), ale také způsobit masivní poškození stavební struktury.

 

Složení vzduchu

  • Lepší kvalita vzduchu - při běžném provozu s komfortním větráním se vzduch v místnosti kompletně vymění každé 2 hodiny. Komfortní větrání se dobře hodí pro odstraňování lidských škodlivin (např. CO2) nebo nežádoucích pachů a může také významně minimalizovat emise ze stavebních materiálů, povrchů a nábytku (např. formaldehyd) ve vzduchu.
  • Koncentrace CO2 - V obytných a kancelářských prostorách je třeba mít na paměti obsah CO2. Při běžném obsazení nesmí být nikdy překročena hodnota 1400 ppm. Její udržení je při větrání okny stěží možné.
  • Částice a bakterie - Znečištění ovzduší je prokázanou příčinou nemocí – zejména nadměrné znečištění jemným prachem. Filtrační efekt nosohltanu není dostatečný pro jemné částice o průměru menším než 10 mikrometrů. Čím menší jsou částice, tím hlouběji mohou proniknout do plic. Vysoce výkonné filtry obsažené ve větracím systému snadno zachytí jemný prach a také menší jemné částice, jako jsou bakterie (ePM10).
  • Viry - Doporučuje se trvalý a dostatečný přísun čerstvého vzduchu, bez ohledu na to, zda k tomu dochází mechanickou ventilací nebo větráním okny. Komfortní větrání je jediný systém větrání, který umožňuje pravidelnou výměnu vzduchu v obytných budovách. Přivádí čerstvý venkovní vzduch do místnosti a odstraňuje veškerý kontaminovaný vnitřní vzduch. To snižuje virovou zátěž ve vzduchu, který dýcháme.
  • Pachy - Zatuchlý spotřebovaný vzduch a nežádoucí pachy jsou odváděny ven větracím systémem přes odpadní vzduch. Díky tomu je vzduch čerstvý a obsah CO2 ve vzduchu je nízký – pro lepší koncentraci a větší pohodu.

Hledáte montážní firmu nebo máte obecný dotaz ohledně komfortního větrání? Přejete si zpracovat návrh systému větrání?