Systém splňuje požadavky čistoty vzduchu dle normy ISO 8573.1 třídy 1.4.1. 

Kompresor Gardner Denver ESM 132 se jmenovitým výkonem motoru 132 kW je též vybaven zpětným ziskem tepla pro ohřev TUV a vytápění. Kompresor byl instalován na klíč – zajistili jsme projekt, dodávku, montáž a uvedení do provozu. Samotná montáž zahrnovala úpravu stávajícího el. rozvaděče včetně nové elektroinstalace, strojní propojení, vzduchotechnické potrubí s automatickým režimem léto/zima, napojení zpětného zisku tepla a kondenzátní hospodářství. 

Dodávka samotného kompresoru si vyžádala výměnu stávajícího nadřazeného řídicího systému TAMROTOR MultiPilot 5/8 za nový, moderní nadřazený řídicí systém GD Connect 12, který umožní napojení a optimalizaci řízení všech stávajících kompresorů a přinese tak další energetické úspory.