Na konci roku jsme úspěšně předali zakázku na montáž strojovny vytápění. Postarali jsme se o dodávku a montáž tepelného čerpadla země/voda IVT GEO 272 s propojením na akumulační nádrž a tři zásobníky teplé užitkové vody. Jako záložní zdroj tepla slouží elektrický Multikotel o výkonu 60 kW. Pro tepelné čerpadlo byl instalován plošný kolektor o celkové délce 3800 m.

O teplo domova všech apartmánů v Residenci Krušec se stará vlastní tepelné čerpadlo dodané firmou VESKOM.

Odpovědní pracovníci pro tento projekt:
Obchod - Ing. Vašek Kahoun
Projekce - Ing. Pavel Libora
Montáž - Ing. Martin Prudký