Naše společnost VESKOM úspěšně navrhla, vyprojektovala, namontovala a uvedla do provozu tepelné čerpadlo ecoFOREST ve společnosti MEDIN, jakožto výrobce kovových implantátů a zdravotních nástrojů. Požadavkem bylo snížení spotřeby plynu pro ohřev TV a TUV s napojením do hlavní kotelny. Vytvořený nadřazený systém, který vzájemně řídí a kombinuje chod TČ 100 + 70kW vůči plynovým kotlům 2x 300kW jede bezvadně.

Pro energetickou úsporu jsme navrhli nadřazený řídící sysytém, který dokáže dle potřeby a dle povětrnostních podmínek vybírat zdroj tepla. TČ jsou jedním ze dvou zdrojů topné vody a zároveň jeden ze tří zdrojů chladu pro výrobu. Mezi zbylé zdroje chladu patří chladící věž a kompresorový chladič MTA. Podle potřeby si zákazník určuje opět nadřazeným systémem, který zdroj chladu nebo tepla, je pro něho výhodnější. Zdrojem tepla je naopak 30 000 litrová otevřená akumulační jímka, která je ohřívána procesní vodou z tepelného zpracování vakuových kalících a popouštěcích pecí. 

Sice jsem zde nechali hodně pracovního i soukromého času, ale zase jsme se obohatili o zkušenosti jak návrhové, provozní, montážní tak i servisní.