Naše společnost VESKOM úspěšně navrhla, vyprojektovala, namontovala a uvedla do provozu tepelné čerpadlo ecoFOREST ve firmě MEDIN, jakožto výrobce kovových implantátů a zdravotních nástrojů. Požadavkem bylo snížení spotřeby plynu pro ohřev TV a TUV s napojením do hlavní kotelny.

TČ jsou jedním ze tří zdrojů chladící vody pro výrobu. Mezi ně patří také chladící věž a kompresorový chladič MTA. Zdrojem tepla je naopak 30 000 litrová otevřená akumulační nádoba, která je ohřívána procesní vodou z tepelného zpracování vakuových kalících a popouštěcích pecí.

Sice jsem zde nechali hodně pracovního i soukromého času, ale zase jsme se obohatili o zkušenosti jak návrhové, provozní, montážní tak i servisní.