Pod dodávkou komplexního řešení si můžete představit ledacos. Vše má však společného jmenovatele, tj. dodávka na klíč – od zjištění potřebných požadavků, návrhu, projekčních podkladů, dodávek, montáže až po servisní práce. Takový balíček služeb jsme realizovali pro společnosti BodyCote HT s.r.o., která se zabývá tepelným zpracováním.

Zadání bylo v zásadě jednoduché. Navýšit chladící výkon, který je v letních měsících nedostatečný a připojit se na systém vč. využití stávajících rozvodů a čerpadel. Vzhledem k tomu, že strojovna chlazení byla realizována před mnoha lety, podklady a dokumentace se za léta provozování ztratila. Bylo nutné zmapovat stávající systém, ověřit výkony, případné rezervy čerpadel, tepelných výměníků a dimenze potrubních rozvodů. Větší zásah do těchto části by realizaci značně zkomplikoval, možná dokonce znemožnil. Museli jsme si být však jistí, že současný stav zařízení navýšený výkonu dokáže přenést. Zapojení našeho projekčního oddělení bylo proto nutností. Následná montáž a spuštění chladící věže proběhlo hladce nejen k naší, ale hlavně ke spokojenosti investora. Naše řešení je komplexní a proto funguje lépe.