Navrhli jsme inovovaný model T15 výměníku AlfaLaval s možností nesymetrických kanálů pro optimalizaci tlakových ztrát s ohledem na provozní náklady čerpadel. Jako těsnění je použito NBRP ClipGrip™. Přenášený chladící výkon cca 130kW v teplotním spádu 30/26°C na oleji a 24/28°C chladící médium. Teplotní rozdíl mezi primární a sekundární stranou označované jako LMTD je pouze 2°C, což přináší energetické úspory na zdroji chladu.

Investor požadoval dodat deskový rozebíratelný výměník pro chlazení hydraulického olejeintalací do suterénu. Samotný olej měl svá specifika, a proto se muselo přistoupit k úpravám těsnění desek originálního výměníku. Tyto úpravy spočívaly v lepení těsnění na jednotlivé teplosměnné desky v počtu 250ks. Jednalo se o náročný úkon jak z hlediska času, dílenské přípravy, tonáže komponentu a manipulačního prostoru s velkou ložnou plochou. Díky školením, kterými pravidelně prochází naši servisní a dílenští technici byla práce započata a dokončena rychle, bohužel dobu vytvrzení lepidla urychlit nelze. Po dokončení lepení a následné montáže se přistoupilo k tlakové zkoušce těsnosti obou okruhů inertním plynem na 10 barech po dobu 24 hodin. Další výzvou bylo stěhování výměníku do suterénu skrz montážní otvor pomocí jeřábu uprostřed výrobní haly a následné stěhování 1 tunového výměníku na instalační pozici. Díky originálním transportním okům byla manipulace méně časově náročná a hlavně bezpečná.