Kompresor Gardner Denver, typu ESM 90 se jmenovitým výkonem motoru 90 kW je též vybaven zpětným ziskem tepla pro ohřev TUV a vytápění. Kompresor byl instalován na klíč, tj. projekt, dodávka, montáž a uvedení do provozu.

Samotná montáž zahrnovala úpravu stávajícího el. rozváděče včetně nové elektroinstalace, strojní propojení, vzduchotechnické potrubí s automatickým režimem léto/zima, napojení zpětného zisku tepla, kondenzátní hospodářství.