Majitelé šumavského minipivovaru tak díky Veskomu chladí ležák pomocí hlubinných vrtů a zároveň využívají tepelné čerpadlo k výrobě horké vody a tepla.

Horský pivovar disponuje objektem, který je třeba vytápět a zároveň ležákem, produktem, který je třeba chladit. Námi instalovaný systém umožňuje vzájemné předávání tepla.Tepelné čerpadlo (Premiumline EQ E17) vyrábí teplo a teplou vodu pro potřeby pivovaru prostřednictvím hlubinných vrtů. Při chlazení ležáku vzniká odpadní teplo, které se vrací do hlubinných vrtů a ty díky němu regenerují.

Tento koloběh přináší značné úspory a snižuje energetickou náročnost pivovaru. Není totiž třeba využívat pro chlazení ležáku kompresorový chladič a zároveň se z 1 kW elektrické energie vyrobí 5 kW tepla. V tomto procesu získáváme zdarma 4 kW tepla. Toto unikátní řešení jsme přihlásili do soutěže Energy Globe