Jihočeský kraj plánuje spuštění druhého kola kotlíkových dotací na podzimní měsíce. Už nyní je ale možné připravovat projekty na změnu způsobu vytápění, jelikož dotace se bude vztahovat zpětně na realizace od 15.7.2015.

Kraj plánuje zveřejnění přesných a kompletních podmínek přibližně letos v říjnu, o měsíc později začne přijímat žádosti.

Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje  na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy). Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění rodinného domu. Výměnu kotle je možné realizovat v rodinných domech s max. třemi bytovými jednotkami po celém Jihočeském kraji. Výměna starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.

Výše dotace a podporované typy zdrojů tepla:

80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč;
80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč;
75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován automatický kotel na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.

Dalších až 7500 Kč mohou získat žadatelé z prioritních obcí.

V druhém kole již nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí a kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním.

Oproti prvnímu kolu odpadá povinnost realizovat mikroenergetické opatření.

Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat v zařízení, které je k tomu oprávněno, a tuto skutečnost prokazatelně doložit.