Během těch let jsme nabyli mnoho odborných zkušeností a můžeme tak našim zákazníkům nabídnout kvalitní a praxí ověřené služby na vysoké úrovni o kterých svědčí celá řada realizovaných projektů.

Náš sen z devadesátých let
Od samotného založení společnosti v roce 1991 bylo naším snem vybudovat solidní firmu, která bude poskytovat komplexní služby. A tento sen se nám podařilo splnit. Nejdříve jsme působili na trhu s kompresorovou technikou a alternativními zdroji vytápění, postupně jsme naše aktivity rozšířili také do oblasti chlazení, vakuové techniky a dalších podporujících činností. Dnes pro své zákazníky zajišťujeme komplexní služby od kvalitního návrhu, dodávky zařízení, montáže až po pravidelný servis v oblastech stlačeného vzduchu, průmyslového chlazení a tepelných čerpadel.

Za tu dlouhou dobu se událo opravdu mnoho věcí
-    z původních 4 zakladatelů jsme se rozrostli na skupinu firem s obratem okolo 700 mil. Kč
-    v roce 2008 jsme se přestěhovali do nově vystavěného areálu VESKOM v Praze
-    získali jsme zastoupení významných zahraničních dodavatelů a řadu ocenění
-    naistalovali jsme přes 1600 kompresorů, 1 400 chladičů a 3 100 tepelných čerpadel

Za těmito čísly se skrývá obrovská spousta poctivé práce, mnoho času i studentské začátky, které jsme jako firma absolvovali. Byli jsme u zrodu oboru tepelných čerpadel a jako jedna z předních českých dodavatelských firem se budeme neustále snažit inovovat a svoje služby rozvíjet.

Jdeme stále dál
V hlavách se nám samozřejmě stále rodí nové nápady a myšlenky, které chceme realizovat. Zejména posilovat spolupráci s našimi dodavateli, rozšiřovat portfolio dodávaných zařízení při udržení kvality a zaměřovat se na výzvy dané dobou, tj. zejména navrhovat a realizovat energeticky úsporná řešení, inovovat přístup od návrhu až po realizace zakázek, poskytovat moderní servisní přístupy (vzdálené dohledy, prediktivní údržba apod.) Náš pohled na budoucno je soustředěn na trendy, výzvy při udržení kvality a šíře poskytovaných služeb.

Nic by nebylo bez našich zákazníků, partnerů, zaměstnanců, …
Při této příležitosti bychom rádi poděkovali všem partnerům a zákazníkům, díky nimž jsme se mohli v našich oblastech za ty roky realizovat. Vaše spokojenost je pro nás základním klíčem k vybudování úspěšné a dlouhodobé vzájemné důvěry. Jsme rádi, že vedle sebe máme kolegy a partnery na které se můžeme spolehnout. Děkujeme za dosavadní důvěru a doufáme, že budeme se stávajícími i novými zákazníky úspěšně spolupracovat i v dalších letech.

V neposlední řadě patří velké díky našim zaměstnancům, kteří jsou pro nás tím nejdůležitějším. VESKOM jsou zejména skvělý lidé, jsou to odborníci a kamarádi, kteří dokáží flexibilně reagovat na přicházející situace, hledat řešení a své projekty dovést do zdárného konce.

Toto kulaté výročí byla rozhodně příležitost k oslavě, a tak jsme naše třicetiny oslavili ke konci září ve společnosti našich významných partnerů, zákazníků a kolegů. Děkujeme všem, kteří jsou s námi a těšíme se na další dlouhá léta a úspěšnou spolupráci.