Firmám pomáhá například získávat a čerpat dotace z fondů Evropské unie. Vytváří studie proveditelnosti, díky kterým je patrné, zda může být zamýšlený projekt úspěšný či spíše nikoliv. Velký zájem v posledních letech je zejména o dotace na výrobní haly, technologie uvnitř těchto hal a rozvoj výrobních procesů jako takových.

Před pár měsíci se podruhé v tomto období (2014 – 2020) otevřel program na úsporu energie v rámci podnikatelských nemovitostí ať již prostřednictvím zateplování objektů, výměnou otvorových výplní nebo například dovybavením nemovitostí tepelnými čerpadly, fotovoltaickými články nebo dalšími obnovitelnými zdroji energie. Evropa zde sleduje zejména snížení spotřeby energie a emisí vypouštěných do ovzduší.

Specialisté RAMS Assets jsou firmám a společnostem připraveni pomoci se zpracováním žádosti o dotace na projekty zaměřené na snižování emisí z výroby a dalších činností, při řešení energetické efektivity všech procesů a zajištění efektivního průmyslového vytápění a chlazení. Vše pak stojí na výběru vhodného dodatele, který nejen splňuje všechna požadovaná kritéria, ale současně je i garantem vysoké kvality dodávky takříkajíc od A až do Z, tedy od projektového řešení, přes dodání potřebné technologie, její montáž, až po záruční a pozáruční servis.

„Bez spolupráce se špičkovými odborníky bychom nemohli poskytovat poradenství ve vysoké kvalitě. Při přípravě projektů se obracíme na odborníky z řad projektantů, energetických auditorů a dalších technických profesí. Pokud jde o vytápění a chlazení a úspory energie, tak se nám velmi osvědčila spolupráce se společností Veskom. Jedná se o firmu, která je na českém trhu již čtvrt století a za tuto dobu se stala extraligovým hráčem v oblasti průmyslového chlazení, využívání stlačeného vzduchu a vytápění tepelnými čerpadly. Je zároveň i naším klientem od roku 2012. Já osobně jsem byl vedoucím dotačního projektu na zefektivnění interního informačního systému firmy a následně pak 2 nebo 3 dalších dotačních projektů z jiné oblasti,“ říká Jan Slanina, senior manažer investičních projektů společnosti RAMS Assets.