Nabízíme měřicí techniku pro zjišťování provozního stavu kompresorů, sušičů, filtrů a parametrů stlačeného vzduchu.

Naměřené výsledky je možno využít např. pro dimenzování nových kompresorů, rozvodů atd. Nevhodné navržení nové technologie a její instalace mohou mít vliv na zvýšení provozních nákladů.

  • Sonda průtoku a spotřeby vzduchu CS INSTRUMENTS
  • METPOINT OCV – monitoring olejových par
  • Monitoring vlhkosti a tlakového rosného bodu (TRB) stlačeného vzduchu
  • Komplexní monitoring kompresorové stanice
  • Přenosný monitoring pro údržbu a servis
  • Detektor úniků vzduchu Leak Detect