Nabízíme zpracování auditů technologie stlačeného vzduchu resp. kompresorové stanice a provádění jednotlivých druhů měření zaměřených na dílčí problematiku.

  • Audit systému stlačeného vzduchu (měření průtoku stlačeného vzduchu po dohodnutou dobu, vč. monitorování systémového tlaku, teploty okolí, teploty stlačeného vzduchu, atd.)
  • Měření průtoku stlačeného vzduchu
  • Měření spotřeby elektrické energie jednotlivých zařízení
  • Měření tlakového rosného bodu
  • Měření úniků stlačeného vzduchu, vč. lokalizace netěsností 
  • Měření vibrací ložisek
  • Měření stavu elektrické sítě prostřednictvím Analyzátoru sítě

Naměřené výsledky je možno využít např. pro dimenzování nových kompresorů, rozvodů, apod. Nevhodné navržení nové technologie a její instalace může mít vliv na zvýšení provozních nákladů.

„Naše řešení je komplexní, proto funguje lépe."