Provádíme měření a analýzy pro optimalizaci chladicích systémů.

Pro optimální návrh chladicího systému je potřeba kvalitních vstupních informací, jako je teplota nosného média, průtočné množství, atd. Jsme schopni si veškerá vstupní data zjistit pomocí špičkového technického vybavení. Disponujeme zařízením pro ultrazvukové měření průtoků v jakémkoliv potrubí a není tedy potřeba mechanicky vkládat průtokoměry do potrubního systému.

  1. Měření průtoků kapalin
  2. Zjištění chladicích/tepelných výkonů technologie
  3. Analýza chladivových okruhů
  4. Detekce úniků chladiva
  5. Analýza elektrické sítě

„Naše řešení je komplexní, proto funguje lépe."