Klimatizace a chlazení

Služby

Projektová a poradenská činnost
Projektujeme strojovny pro chladicí systémy, okruhy pro zpětné využívání tepla a vzduchotechniky. Budeme s vámi konzultovat možnosti a navrhneme vám optimální řešení.
více

Dodavatelská a montážní činnost
Dodáme a namontuje vám zařízení přesně podle vašich požadavků. Zaručujeme přitom plnou funkčnost všech technologií včetně MaR, provedeme všechny potřebné revize a zajistíme prohlášení o shodě. Realizujeme strojovny, rozvody po hale, připojení k technologiím atd.
více

Servisní činnost
Zajistíme vám záruční i pozáruční servis chladicích zařízení. Disponujeme proškolenými servisními techniky, kteří se pravidelně vzdělávají a zvyšují si svou odbornou kvalifikaci servisem našich i jiných zařízení. Náš sklad náhradních dílů umožňuje okamžitý servisní zásah. V případě potřeby můžete využít zapůjčené chladicí jednotky.
více

Měření průtoku kapalin
Nabízíme ultrazvukové měření průtoku kapalin, bez nutnosti rozpojování stávajícího potrubí. Naměřené hodnoty se mohou použít k určení chladicího výkonu, ověření průtoku systémem, určení spotřeby vody, regulování systému, hrubého odhadu zanesení vodním kamenem a atd.
více

Revize úniků chladiv (HCFC a HFC)
Zajistíme vám povinné revize podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/200 ze 29.června 2000. Určují povinnost každého provozovatele zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny (např. R407c, R134a, R410a, atd.), vést evidenční knihu a provádět pravidelné servisní prohlídky a revize na těchto zařízeních. Revize může provádět pouze registrovaný technik.
více

LECO systém - sledování úniků chladiv
Vzhledem k tomu, že provozovatelé chladících zařízení jsou povinni se řídit Evropskou a českou legislativou o monitorování a kontrolách úniků regulovaných látek a F plynů dle zák. č. 483/2008, ES 303/2008, ES 842/2006, EN 378/2008, nabízíme zařízení „LECO SYSTEM“ pro trvalé monitorování a sledování možného úniku regulovaných látek a F-plynů (chladiv R22, R134a, R407C, R410A, R404, R422 ….atd. ).
více

Čištění tepelných výměníků
Zajistíme vám povinné revize podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/200 ze 29.června 2000. Určují povinnost každého provozovatele zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny (např. R407c, R134a, R410a, atd.), vést evidenční knihu a provádět pravidelné servisní prohlídky a revize na těchto zařízeních. Revize může provádět pouze registrovaný technik.
více

Produkty

Průmyslové chlazení
Nabízíme chladiče speciálně navržené pro použití v průmyslu. Jednotky jsou kompaktní, autonomní, s širokou škálou volitelného příslušenství a jednoduché na instalaci.
více

Klimatizace a tepelná čerpadla
Specializujeme se na klimatizace a tepelná čerpadla, která se připojují k fancoilovým systémům. Jednotky jsou kompaktní, autonomní, s širokou škálou volitelného příslušenství a jednoduchou instalací.
více

Chladicí věže
Nabízíme vám tlakově uzavřené popř. otevřené chladicí věže. Představují vhodnou alternativu mezi atmosférickým (volným) a kompresorovým chlazením.
více

Úprava vody
Nabízíme vám tlakově uzavřené popř. otevřené chladicí věže. Představují vhodnou alternativu mezi atmosférickým (volným) a kompresorovým chlazením.
více

Rozšířili jsme sortiment o výměníky tepla. Deskové výměníky Alfa Laval jsou vhodné pro průmyslové chlazení i v obtížných podmínkách.

Reference

Dodáváme chlazení pro významné společnosti. Aktuálně jsme pracovali na těchto zakázkách:

WAVIN Ekoplastik - chladíme linky pro výrobu plastových trubek o celkovém výkonu 2,1 MW

Benteler Automotive – chladicí jednotka pro lisovnu profilů pro automobily

Tesla Jihlava – dlouhodobá spolupráce, již čtyři instalace chladicích jednotek

Půjčovna chladičů

Pro váš maximální komfort jsme zřídili půjčovnu chladičů. Standardně držíme skladem chladiče od 4 do 100 kW, případně další dle dohody. Půjčovna chladičů vám umožní zajistit výrobu v případě poruchy vašeho zařízení. Využít je můžete také k testům technologie i ke zkoušce, zda chladič bude splňovat zákazníkovy požadavky ještě před samotným objednáním nového chladiče.
více